เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

 

    ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา บริษัทปิดทำการ ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 และจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ในเวลา 7.45 - 16.45 น.

 

 

 
ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 

บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด

 

 

 

 

 

 

 เข้าสู่เว็บไซต์ โกลบอลทรีท